Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

Το επιστημονικό πεδίο ερευνάς για το απογευματινό εργαστηριο σχεδίου σχέδιο
                               
Ως Ελεύθερο Σχέδιο ορίζετε η διαδικασία εξάσκησης της παρατήρησης όλων των εν δυνάμει υποστάσεων  του χωροχρονικού συνεχούς. Ο παρατηρητής -  σχεδιαστής  υλοποιεί  και αποτυπώνει συνθετικά σε παράλληλες χωρικές δομές ( -επιφάνειες - επίπεδα κ.α),εκδοχές και υποστάσεις του αρχικού χωροχρονικού συνεχούς,με πληθώρα τεχνικών αλλά και υλικών μέσων, με απώτερο σκοπό να προσδώσει  αποτελέσματα  στην εμπειρία των  παρατηρήσεων του. Οι εμπειρίες ως  πιθανές πολυαισθητηριακές και συναισθησιακές συνθήκες  υλοποιούνται - μορφοποιούνται στις νέες χωρικές δομές και γίνονται αντιληπτές  ως οπτικές συνθέσεις. Ο παρατηρητής -  σχεδιαστής ενεργοποιεί και κατευθύνει   μορφοπλαστικά στοιχεία σημειακότητας, γραμμικότητας, σχηματικότητας, χρωματικότητας, χωρικότητας, χρονικότητας και διαισθητικότητας έτσι ώστε να προκύπτει ένα  αποτέλεσμα θεάσιμου μέτρου, ρυθμού και αναλογικότητας στην οπτικοποιημένη σύνθεση  του κατασκευασμένου και αναλυμένου σχεδίου. Από φυσικό, μη φυσικό, εικονικό, ιστορικό περιεχόμενο παρατήρησης, κατανοούνται  και ερμηνεύονται οι άπειρες μορφές του Κόσμου, ως αντικείμενα - χώροι  του αισθητικού, του πραγματικού, του υπερ-αισθητικού, του φανταστικού, του οντολογικού και  του πολιτισμικού όλου, ώστε η αντίληψη του ασκούμενου να εμπλουτίσει την συνείδηση του θεατή. Ο εμπλουτισμός που ερευνάτε πρέπει να προϋποθέτει την πρόσβαση και θέαση σε διευρυμένες χρήσεις υλικών αλλά και εικαστικών επινοήσεων και ειδών,  ώστε θέαμα-αντιθέαμα, να αφορά το σύνολο των απεικονίσεων και των τρόπων εκφράσεων του ανθρώπινου πολιτισμού, των σχέσεων μεταξύ των δυνατοτήτων αυτών, αλλά και των  θεατών που αυτές προϋποθέτουν και υπολαμβάνουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου